Trương Tiểu học Nghĩa Phúc 1 

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0386363999

Email: nan-tanky-truongthnghiaphuc1@edu.viettel.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này

Giao lưu tiếng việt khối 1,2 Trường TH Nghĩa phúc 1 năm học 2018-2019
Giao lưu tiếng việt khối 1,2 Trường TH Nghĩa phúc 1 năm học 2018-2019

PHÒNG GD TÂN KỲ                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Nghĩa Phúc 1                                                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                      

                                                                  Nghĩa Phúc, ngày 12  tháng 3 năm 2019                                                                                            

 

                                          KẾ HOẠCH            

Tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”

Năm học 2018 - 2019

      Căn cứ Công văn  Số: 741 /PGD&ĐT-GDTH, ngày 06  tháng  9  năm 2018  V/v Hướng dẫn NVNH 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học

  Căn cứ Công văn số 86/KH-THNP1, ngày 9/9/2018 của Trường TH Nghĩa Phúc 1 về nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

 Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Tiểu học Nghĩa Phúc1, xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu“Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2018 - 2019 của trường như sau:

I. MỤC TIÊU

- Giao lưu nhằm phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của học sinh  cấp tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt của học sinh.

  - Giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, khẳng định mình trước mọi người, trước thầy cô; trước các bạn; bên cạnh đó còn rèn kỹ năng tổ chức, kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống.

- Tổ chức giáo lưu “Tiếng Việt của chúng em” được xác định đây là hoạt động thường xuyên; đưa vào nội dung thi đua của nhà trường; được coi là hoạt động chuyên môn hàng năm.

- Thông qua giao lưu, giúp các em mở rộng vốn hiểu biết về Tiếng Việt, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt trong trường.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 25 /03/2018

2. Địa điểm:  Tại phân hiệu 1 của Trường Tiểu học Nghĩa Phúc 1

 III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ VÀ BAN GIÁM KHẢO

 a, Phòng GD&ĐT: Kính mời Thầy: …..chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách cấp tiểu học tham dự và chỉ đạo.

 b, Đối với nhà trường:  - Kính mời BGH trực tiếp chỉ đạo cùng với toàn thể CB, GV, NV của nhà trường tham dự.

   - Mời toàn bộ học sinh trường TH Nghĩa phúc 1 từ khối  lớp1 đến khối lớp 5 tham dự.

 c, Giám khảo hội thi:

1- Thầy giáo Nguyễn Quang Trung - Trưởng ban                          

          2- Thầy giáo Hoàng Anh Thái       .- Phó ban

          3- Cô Hoàng Thị Hương (TPTĐ)    - Thư ký

          4- Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan           - Ban viên

d, Đối tượng tham gia giao lưu:  Học sinh lớp 1 và lớp 2 đang học tại Trường  tiểu  học Nghĩa Phúc 1

e, Số lượngđội tham gia: Mỗi lớp thành lập 01 đội tuyển, mỗi đội có 06 học sinh. Gồm  có 6 đội ( 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Điểm trường chính thành lập 4 đội; điểm trường  Tập Mã  thành lập  02 đội.

  Cụ thể như sau:

Đôi

Lớp

GV phụ trách

            Ghi chú

1

1A

Nguyễn Thị Diện

 

2

1B

Hoàng Thị Lưu

 

3

1C

Nguyễn Thị Oanh

 

4

2A

Nguyễn Thị Thủy

 

5

2B

Trần Thị Hoài Thu

 

6

2C

Thái Thị Minh

 

IV. NỘI DUNG

1. Thành lập các đội tham gia giao lưu ở cấp trường; Tiến hành giao lưu giữa học sinh các lớp của khối 1 và 2 trong nhà trường, tạo bầu không khí vui tươi, đam mê học môn tiếng việt. Tổ chức đánh giá bằng điểm số cho mỗi nội dung giao lưu để tạo không khí thi đua giữa cá nhân, các lớp, khối lớp trong trường.

 2. Căn cứ vào chương trình môn Tiếng Việt cấp tiểu học, soạn thảo các nội dung giao lưu để học sinh các lớp  1, 2 thể hiện được các kĩ năng đọc, nghe, nói, viết phù hợp với trình độ học sinh ở mỗi khối lớp.

3. Học sinh thể hiện 4 kĩ năng: đọc, nghe, nói, viết thông qua các nội dung giao lưu như sau:

                        Nội dung – Hình thức tổ chức.

1.Phần thứ nhất: Giao lưu tập thể: (Tổng điểm 20 điểm. Thời gian 15 phút)

 Mỗi lớp thành lập một đội giao lưu tập thể gồm 6 em học sinh tham gia. Có 2 hoạt động giao lưu như sau:

          + Hoạt động 1: (Tổng 10 điểm. Thời gian 10 phút)

a. Chào hỏi (3 điểm, thời gian 3 phút):

Giới thiệu về trường, các thành viên của đội mình tham gia thông qua hình thức: thơ, ca, hò, vè,...

b. Hùng biện (7 điểm, thời gian 7 phút):

 Bắt thăm ngẫu nhiên và trình bày nội dung trong thăm yêu cầu. Cả đội thảo luận trong thời gian 3 phút  và cử một thành viên trả lời nội dung câu hỏi trong thăm.

Nội dung câu hỏi liên quan đến các chủ đề đối với các tình huống trong cuộc sống của học sinh tiểu học: Nhà trường, thôn bản, gia đình bạn bè, an toàn giao thông, môi trường xung quanh em... Đồng thời trả lời câu hỏi phụ do ban giám khảo hỏi trực tiếp, câu hỏi phụ sẽ liên quan đến chủ đề mà đội mới trả lời.

+ Hoạt động 2: Thể hiện năng khiếu (10 điểm. Thời gian 5 phút)

          - Các đội thể hiện chung các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết thông qua các nội dung thi năng khiếu như: đọc thơ, hát, múa, kể chuyện, tiểu phẩm ...

          2. Phần thứ 2:  DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 2

                                   Giao lưu cá nhân (Tổng 20 điểm)

- Học sinh làm bài viết cá nhân do Ban tổ chức đưa ra trong thời gian 60 phút, bài làm được đánh giá bằng điểm số.

V. KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  TỔNG  660 000đ

1. Kinh phí

          - Ban tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức và trao giải.

- Các đội tham gia tự túc kinh phí đi lại và ăn uống.

          2. Kinh phí chi :  200 000đ

         - GV ra đề thi 150 000đ

         - Phô tô bài thi và in ấn các biểu bảng  : 50 000đ

3 . Cơ cấu giải thưởng : 460 000đ

+ Giải đồng đội là tổng điểm các phần thi của các đội, gồm có các giải đồng đội như sau: 460 000đ

- 02 giải nhất:  ( Mỗi giải 100.000đ x 2 = 200.000đ) ( lớp 1,2)

- 02 giải nhì:    ( Mỗi giải  80.000đ x 2  = 160.000đ) ( lớp 1,2)

- 02 giải ba:      ( Mỗi giải  50.000đ x 2 =  100.000đ) ( lớp 1,2)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu - Tổ trưởng tổ 1,2,3

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” năm học 2018– 2019.

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo

- Dự trù kinh phí tổ chức.

- Tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”năm học 2018 – 2019 cấp trường theo đúng kế hoạch.

- Báo cáo kết quả thực hiện về phòng GD&ĐT sau khi tổ chức.

 2, Tổ trưởng tổ 1,2,3.

 - Phân công cho giáo viên trong khối tuyển chọn đội tuyển đại diện lớp để tham gia giao lưu, đồng thời bố trí thời gian để luyện tập.

 - Tổ 1,2,3 ra đề thi của các phần

3. Phân công nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ giao lưu ( Tiếng Việt của chúng em)

 + Trang trí lễ đài phục vụ trong thời gian giao lưu: Thầy Nam, cô Đạt thầy Thái, Thầy trung  chuẩn bị chu tất về điện, loa máy, máy chiếu, PA KÉT.

  + Nước phục vụ: Cô Nhàn, cô Đạt.

  + Chuẩn bị bàn ghế cho ban giám khảo, đại biểu:  Cô Tân, cô liên, cô Huế

  + Ghế ngồi của học sinh: Lớp nào thì mang theo ghế lớp đó ra sân để ngồi (Kể cả học sinh Tập mã), giáo viên chủ nhiệm lớp nào thì tự quản chặt lớp đó, giáo viên 2 của khối 1,2,3 trực tiếp với giáo viên  khối 4,5 để quản lý trong buổi giao lưu.

    +   Quay phim, chụp ảnh ghi hình: Cô Đạt chịu trách nhiệm chính

    +   Dẫn chương trình:      Thầy Nguyễn Công Nam.

    +  Giám khảo giao lưu tập thể; Gồm màn chào hỏi, hùng biện, năng khiếu: cô Hương TPTĐ, cô Lan, thầy Trung, thầy Thái.

4. Chương trình giao lưu cụ thể:

· Thi phần 2. 13 giờ 30 phút :  Lớp 1 - Lớp 2 thi  giao lưu.

· 16 giờ 30 :     Tổng  hợp,  bế mạc, trao giải.

5. Cách tính điểm :

 -  Điểm thi cá nhân theo khối lấy giải từ trên xuống ( lớp 2)

 - Thi đồng đội : tính trung bình điểm cả 3 phần thi lấy từ trên xuống cho mỗi khối.

6. Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư, Thư viện.

Chuẩn bị kinh phí , tiền thưởng, giấy khen, giấy thi cho các đội tham gia giao lưu.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức cho các đội tham gia gia lưu “Tiếng Việt của chúng em”cấp trường năm học 2018- 2019 . Vậy yêu cầu các đ/c CB,GV, NV nhà trường bám vào kế hoạch này để thực hiện nghiêm túc.

  Kính mong phòng GD&ĐT quan tâm tạo điều kiện gúp đỡ để trường hoàn thành nhiệm vụ.

    

     Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT báo cáo                                                            

- Các tổ khối và giáo viên.

- Lưu: VT.                                                                                    Trần Khắc Hòa